HIệu quả bất ngờ từ chuỗi sản xuất liên kết sản xuất nông nghiệp ở Đắk Lắk

Lấy người dân làm nền tảng để xây dựng chuỗi liên kết bền vững gắn với tiêu thụ sản phẩm, nhiều hợp tác xã tại Đắk Lắk đã hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hiệu quả, góp phần mang lại thu nhập cho các thành viên; nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác xã ở khu vực nông thôn.

Trên cơ sở diện tích 270ha vùng nguyên liệu chất lượng cao, hợp tác này tập trung sản xuất, chế biến sản phẩm và cung cấp ca cao tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Nhờ đầu tư tốt vùng nguyên liệu, liên kết bền vững, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, đầu ra ổn định, nhiều hợp tác xã tại Đắk Lắk ngày càng kinh doanh hiệu quả, thu hút các thành viên liên kết, đạt lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Các mô hình liên kết giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ bền vững đã giúp tăng năng suất cây trồng, tăng giá trị sản phẩm và từng bước nâng cao thu nhập cho nông dân, hướng đến nền sản xuất hàng hóa hiện đại mang lại giá trị tăng cao.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Việt Bảo