Hiệu quả hoạt động các tập đoàn, tổng công ty nhà nước

Sáng nay (18/3), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về giải pháp đổi mới hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước, góp phần thực hiện kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị nhằm thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tổng kết tình hình thực hiện Thông báo số 40 ngày 14/9/2017 về Đề án “Thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp”.

Hội nghị đánh giá, sau gần 5 năm thành lập, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã thực hiện cơ bản đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với 19 Tập đoàn, Tổng công ty.
Tính đến 31/12/2022, tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất của 19 Tập đoàn, Tổng công ty là 1 triệu 173 ngàn tỷ đồng; tổng tài sản hợp nhất là 2 triệu 445 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận các Tập đoàn, Tổng công ty chưa phát huy hết hiệu quả nguồn lực; chậm triển khai các dự án đầu tư; chậm xử lý phát sinh; chưa có các sản phẩm, dịch vụ trong các ngành công nghệ cao, công nghệ lõi...

Đại diện các Tập đoàn, Tổng công ty cũng phản ánh tâm lý lo lắng, "sợ trách nhiệm" trong đầu tư phát triển; đề nghị có cơ chế, chính sách nhất là các ưu đãi về thuế, đất đai, thủ tục; đồng thời có giải pháp, xử lý dứt điểm các tồn đọng nhiều năm; hoàn thiện các quy hoạch...

Trên cơ sở phân tích tình hình, thời cơ, thuận lợi, khó khăn, Thủ tướng yêu cầu, trong thời gian tới, Ủy ban Quản lý vốn và 19 Tập đoàn, Tổng Công ty phải góp phần đắc lực vào đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn; thực hiện vai trò dẫn dắt, đóng vai trò nòng cốt trong các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế.

Báo cáo với các đồng chí nhấn mạnh là trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động, tích cực mà giải quyết để có hiệu quả những cái vướng mắc, khó khăn, những cái hạn chế, những bất cập. 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước này.

Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban Quản lý vốn tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, phát huy hiệu quả hoạt động của 19 Tập đoàn, Tổng công ty; hoàn thiện mô hình quản lý, nhất là tách bạch nhiệm vụ quản lý Nhà nước và kinh doanh tại các doanh nghiệp; bảo toàn, phát huy vốn, tài sản của các Tập đoàn, Tổng công ty; xây dựng, hoàn thiện các chương trình, kế hoạch; chủ động xử lý những vấn đề, dự án tồn đọng.

Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nâng cao tinh thần, trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu về đẩy mạnh đầu tư; đẩy mạnh đầu tư cho đổi mới, sáng tạo, tập trung vào các ngành mới nổi, đầu tư các dự án lớn, trọng điểm của đất nước; tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình quản lý, thích ứng với điều kiện mới và tình hình đất nước;

Thủ tướng Chính phủ cũng giao các công việc cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương nhằm tháo gỡ các khó khăn, vường mắc; tạo điều kiện tốt nhất để 19 Tập đoàn, Tổng Công ty phát triển; góp phần đắc lực vào xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!