Hiệu quả quảng bá sản xuất xanh từ trung tâm năng suất Đài Loan (Trung Quốc)

Trung tâm Năng suất Đài Loan CPC - là một trong những thành viên sáng lập của Tổ chức Năng suất Châu Á, nghiên cứu áp dụng các mô hình nâng cao năng suất tiên tiến hỗ trợ cho doanh nghiệp, ứng dụng năng suất xanh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Đây cũng là đơn vị có mối quan hệ hợp tác tốt với Việt Nam trong việc nghiên cứu ứng dụng năng suất xanh trong sản xuất.

Đây là các loại hạt được thu gom tái chế để sản xuất vật liệu nhựa của công ty Horng En. Horng En được thành lập từ năm 1980, bắt đầu với công suất tái chế nhựa ban đầu khoảng 700 tấn và hiện nay đã tái chế lên tới 60.000 tấn mỗi năm.

Với vai trò là cơ quan năng suất và trung tâm xuất sắc của APO về năng suất xanh, CPC thực hiện kết nối với các doanh nghiệp sản xuất xanh, trong đó có các doanh nghiệp tái chế. CPC cũng hỗ trợ và phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp trong nghiên cứu triển khai năng suất xanh, chiến lược phát triển nguồn nhân lực của họ thúc đẩy năng suất xanh trong bối cảnh phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn.

Trung tâm năng suất Đài Loan tích cực phối hợp với các nước thành viên APO, trong đó có Việt Nam thúc đẩy áp dụng giải pháp năng suất xanh. CPC cũng cử các đoàn doanh nghiệp tổ chức hội thảo kết nối, chuyên gia hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, xử lý nước, tái chế rác thải.

Đại diện Trung tâm CPC kiêm quản ký các dự án về Việt Nam của CPC cho biết, hiện các doanh nghiệp Đài Loan khá quan tâm đến chính sách và những kế hoạch chiến lược của Việt Nam trong 10 năm tiếp theo liên quan đến năng lượng tái tạo và quản lý rác thải, đồng thời mong muốn hợp tác với Việt Nam để phát triển các thực hành tốt về mô hình sản xuất xanh trong tương lai. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Song Hiền