Hiệu quả từ việc nuôi trồng khép kín tại huyện biên giới Tân Biên

Việc phát triển kinh tế tại khu vực biên giới hiện nay còn nhiều khó khăn và thách thức. Để hỗ trợ người dân, ngành chức năng các địa phương cũng đã đưa ra nhiều giải pháp, nhiều mô hình sản xuất, trong đó mô hình chăn nuôi khép kín tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh được đánh giá hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao.

Huyện biên giới Tân Biên, Tây Ninh dân số trên 100.000 người, với trên 80% người dân chăn nuôi sản xuất. Trong năm 2022 ngành Nông nghiệp huyện thu vượt ngân sách trên 50 tỷ. Những năm gần đây, với việc phát huy hiệu quả kinh tế hộ gia đình như nuôi trồng khép kín, đã giúp người dân ổn định kinh tế, góp phần phát triển kinh tế vùng biên gắn với xây dựng nông thôn mới và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Thực hiện : Bùi Vũ Hữu Bình