Hỗ trợ đồng bào dân tộc theo điều kiện của địa phương

Mỗi địa phương thì có những điều kiện phát triển kinh tế - xã hội khác nhau. Chính bởi vậy, để có thể phát triển đồng đều, phù hợp thì cần có những chính sách xoá đói giảm nghèo, những chính sách hỗ trợ cụ thể với từng địa phương. Đây là ý kiến cử tri đáng chú ý gửi đến Quốc hội, khi góp ý vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam