Hòa Bình: Gắn dạy nghề với tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số

Là địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cao (chiếm gần 75% dân số toàn tỉnh), những năm qua, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước triển khai trên địa bàn đã giúp vùng đồng bào DTTS tỉnh Hoà Bình nhất là nhóm dân tộc nữ còn gặp nhiều khó khăn từng bước phát triển và ổn định cuộc sống.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hoà Bình khoảng 300 lớp đào tạo nghề được mở, thu hút hơn 10.000 học viên tham gia với tổng số kinh phí là trên 26 tỷ đồng. Qua đó, để phát huy hiệu quả hơn nữa việc đào tạo nghề cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Hoà bình sẽ tiếp tục nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho việc dạy nghề trên địa bàn giúp bà con ổn định cuộc sống, ổn định kinh tế và phát triển.

Công tác đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hoà Bình đã tạo được nhiều sự chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao nhận thức của người dân, giúp người dân hiểu được lợi ích của việc học nghề; các chế độ, chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước trong công tác đào tạo nghề đã thực sự phát huy tác dụng. Tuy nhiên, trên cơ sở chính sách của Đảng, Nhà nước thúc đẩy đào tạo nghề, thì cần nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số, làm sao để đồng bào thấy được học nghề là một nhu cầu, một yếu tố cần thiết để đảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình thì lúc đó công tác đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số mới thực sự thành công như mong muốn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Thùy Linh Ngô Trang Sỹ Cường