Hòa Bình: Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua 32 Nghị quyết quan trọng

Ngày 22/01, tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoà Bình đã biểu quyết thông qua 32 nghị quyết quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội. Đây là những chính sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến môi trường và tác động đến đời sống của nhân dân tỉnh Hoà Bình.

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu nhất trí về sự cần thiết ban hành các nghị quyết. Tuy nhiên, nhiều đại biểu đã bày tỏ băn khoăn cũng như đề nghị các cơ quan liên quan cần trao đổi làm rõ thêm sự phù hợp của dự án với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch 3 loại rừng; thực hiện việc cập nhật số liệu các dự án để phù hợp với Quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Ông QUÁCH BÌNH MINH - Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoà Bình: Đại biểu Hội đồng nhân dân đã nếu cao tinh thần trách nhiệm, xem xét cân nhắc kỹ để thông qua từng dự án. Đối với các dự án không phù hợp với quy định của pháp luật, quy hoạch sử dụng đất, phù hợp với lĩnh vực phát triển kinh tế văn hóa xã hội thì kiên quyết không thông qua.

 Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào 5 dự thảo nghị quyết còn nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến vấn đề môi trường, phá vỡ quy hoạch tổng thể đối với các nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao tại huyện Đà Bắc; dự án công viên nghĩa trang tại xã Yên Mông (TP Hòa Bình); tính hiệu quả của các dự án cung cấp nước sạch tại các xã vùng khó khăn huyện Mai Châu, Cao Phong. Việc bãi bỏ Nghị quyết số 283 về chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện xây dựng công viên nghĩa trang và nghĩa trang nhân dân tại huyện Lương Sơn.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh cho rằng, để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nghị quyết của kỳ họp, bảo đảm đúng quan điểm, mục tiêu, công khai, minh bạch, hiệu quả và khả thi. Đồng thời, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện các nghị quyết, thông tin đến cử tri kết quả của kỳ họp; thường xuyên thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền Nghị quyết tới cử tri và nhân dân các dân tộc trọng tỉnh để biết, theo dõi và giám sát phản biện.

Thực hiện : Ngô Trang Bích Liên Như Huỳnh

quảng cáo