Hòa Bình: Thiếu ngân sách, nhân lực, hạ tầng, công tác ứng phó biến đổi khí hậu chưa đạt mục tiêu đề ra

Sáng 18/08, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Công tác ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Hòa Bình còn một số hạn chế như: Năng lực cảnh báo, dự báo thiên tai, giám sát BĐKH chưa đáp ứng yêu cầu, hoạt động tuyên truyền mỏng, dẫn đến nhận thức và hành động của 1 số cấp ủy, chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và người dân còn bị động. Bên cạnh việc chi ngân sách cho nhiệm vụ này còn thiếu, việc thiếu nhân lực, hạ tầng phục vụ khiến công tác ứng phó và giảm thiểu BĐKH của tỉnh chưa đạt mục tiêu đề ra.

Đoàn giám sát đề nghị tỉnh Hòa Bình cần hoàn thiện cơ chế, chính sách có liên quan đến ứng phó với BĐKH, lồng ghép với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, tăng trưởng xanh. Nhiều ý kiến đề nghị tỉnh Hòa bình cần làm rõ nguồn ngân sách chi cho công tác ứng phó BĐKH, trong tổ chức thanh kiểm tra về công tác BĐKH để đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án mục tiêu của BĐKH và tăng trưởng xanh, đồng thời bổ sung các báo cáo đánh giá tác động của việc phát triển nhiều công trình thủy điện đối với các hiện tượng BĐKH, thời tiết cực đoan, hiệu quả mang lại cả về kinh tế và nhiệm vụ ứng phó với BĐKH trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi…

Trước đó, Đoàn đã giám sát thực tế tại dự án  trồng, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn và kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng phòng chống lũ, sạt lở đất, hạn hán, bảo vệ dân cư các xã huyện Lạc Sơn và Dự án Trồng rừng, bảo vệ và phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn sông Bôi và nâng cấp tuyến đê bao ngăn lũ sông Bôi kết hợp đường giao thông chạy lũ. 

Thực hiện : Bích Hạnh Tùng Dương