Hoàn thành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các học viên là đại biểu Quốc hội

Sáng 18/10, Học viện Quốc phòng tổ chức Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 87 cho đối tượng 1. Đây là khóa học đặc biệt với 100% học viên là Đại biểu Quốc hội.

Qua khóa học, các học viên đã được nghiên cứu những nội dung cơ bản về chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân; về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam và một số nội dung khác.

Qua việc đi thực tế, tọa đàm, trao đổi tại 1 số đơn vị quân đội và địa phương, các học viên có điều kiện nghiên cứu sâu hơn về tác chiến phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là kinh nghiệm giải quyết, xử lý những vấn đề an ninh phi truyền thống…

Phát biểu bế giảng lớp học, Thượng tướng PGS.TS Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng mong muốn, 52 học viên là những người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, sẽ tiếp tục nắm vững những vấn đề lý luận và thực tiện về quốc phòng, an ninh đang đặt ra; quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Quy định, Kết luận của Trung ương; trên cơ sở đó, cụ thể hóa trong quá trình xây dựng pháp luật, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả vào quá trình phát triển KT-XH gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh ở các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Thực hiện : Khắc Phục Vũ Hiếu