• 1,297 lượt xem
  • 18:30 24/06/2022
  • Xã hội

Hoàn thành đúng mục tiêu thu phí không dừng trước 31/7

Chiều 24/6 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm việc với các bộ, ngành đơn vị về tiến độ triển khai thực hiện thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc.

Tới thời điểm hiện nay đã thực hiện thu phí không dừng tại 113/141 trạm, với tổng cộng 603/817 làn. Riêng tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) còn 140 làn cần phải lắp. Tuy nhiên tại cuộc họp, lãnh đạo VEC khẳng định sẽ hoàn thành đúng thời gian là trước 31/7 tới. Tổng số phương tiện đã dán thẻ tính tới thời điểm hiện nay là hơn 3,1 triệu, đạt 72,5%. Đây là kết quả rất tích cực, đặc biệt trong vài tháng qua tốc độ dán thẻ tăng lên rất nhanh. 

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị và khẳng định, hoàn toàn có cơ sở để tiến hành thu phí không dừng tại toàn bộ các trạm trên cả nước sau ngày 31/7 năm nay. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT, các địa phương, đặc biệt là Tổng công ty phát triển đường cao tốc VEC huy động nhân lực, thiết bị để hoàn thành tiến độ đã cam kết. Nếu không hoàn thành, yêu cầu xả trạm theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Bên cạnh đó, phải chú trọng đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người dân dán thẻ, sử dụng dịch vụ thu phí không dừng.

Thực hiện : Tiến Cường Vũ Hiếu