Hoàn thiện các quy định pháp luật về thu thuế trên nền tảng số

Việc quản lý và thu thuế đối với các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số là 1 trong những nội dung nhận được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại Kỳ họp thứ 3, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, thu thuế trung bình đạt trên 1.100 tỷ đồng/năm, chủ yếu thông qua các tổ chức tại Việt Nam, ttức thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài.

Do đó nhiều ý kiến cho rằng, cần tăng cường quản lý cũng như tham chiếu kinh nghiệm quốc tế để thực hiện việc thu thuế hiệu quả hơn.

Hiện nay tại Việt Nam, số lượng khách hàng trung bình truy cập các sàn khoảng 3,5 triệu lượt khách/ngày, với 139 đơn vị chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử. Các ĐBQH nhấn mạnh, việc phát triển thương mại điện tử là xu thế tất yếu, và với sự bùng nổ của thương mại điện tử thì việc tăng cường quản lý là cần thiết. 

Ông TRẦN VĂN TUẤN, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bắc Giang: “Thứ nhất là làm thế nào để thương mại điện tử phát triển một cách lành mạnh bảo vệ, bảo đảm cho việc bảo vệ người tiêu dùng. Thứ hai là phải quản lý tốt để tránh những vi phạm về pháp luật. Nhà nước phải thu được thuế là như thế thì mới bình đẳng với các loại hình kinh doanh khác, kể cả kinh doanh truyền thống, kinh doanh trên thương mại điện tử.”

Cũng theo nhận định của các ĐBQH, thời gian tới cần phải sớm nghiên cứu đánh giá thực tiễn, đồng thời tham khảo quốc tế để tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về thuế.

Bà PHẠM KHÁNH PHONG LAN, Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh: “Những cơ sở pháp lý của chúng ta cũng chưa có, đây cũng là một hình thức mới và có lẽ phải chờ để các ngành, các cấp thứ nhất là học tập kinh nghiệm nước ngoài xem như thế nào và thứ hai là ý thức của người tham gia. Thực ra bản thân chúng ta khi mua bán hàng online thì chúng ta cũng cảm nhận là 50-50, nếu hên thì gặp người tử tế, nếu xui thì phải chịu, cho nên rất là khó khăn.”

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, việc thu thuế thương mại điện tử hiệu quả rất cần có sự hỗ trợ của các doanh nghiệp cung cấp nền tảng. Sự hỗ trợ này có thể đến từ việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế. Tuy nhiên, việc cung cấp thông tin cũng cần lưu ý không tạo ra gánh nặng chi phí bất hợp lý cho các sàn thương mại điện tử.

Thực hiện : Lê Hương Minh Quốc

quảng cáo