Hoàn thiện các quy định về cơ sở dữ liệu công chứng

Thảo luận về Dự án Luật Công chứng (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề nghị ban soạn thảo làm rõ, bổ sung thêm các quy định liên quan đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng.

Theo đại biểu Hoàng Minh Hiếu, sau 8 năm thi hành luật đã có 58/63 tỉnh, thành phố thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng. Tuy nhiên, có những hạn chế nhất định như việc mỗi tỉnh, thành phố lựa chọn một nền tảng công nghệ, tiêu chuẩn khác nhau, chưa có sự kết nối nên không phát huy được hiệu quả. Vì vậy, đại biểu tán thành với quy định của dự thảo về việc cơ sở dữ liệu công chứng lần này phải được xây dựng đồng bộ, thống nhất, được phân cấp quản lý từ trung ương đến địa phương. 

Cùng với đó, các đại biểu đề nghị dự thảo Luật cần quy định về việc liên thông chia sẻ cơ sở dữ liệu và quyền khai thác cơ sở dữ liệu.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị cần liên thông thủ tục công chứng đăng ký đất đai và thuế để tránh giao dịch giả mạo.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Linh -

Hoàng Hương