Hoàn thiện chính sách tiền lương, phụ cấp nghề cho người làm lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

Trong sáng 6/6, Phiên chất vấn nhóm vấn đề thứ 4 thuộc trách nhiệm, lĩnh vực quản lý của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã kết thúc với 45 đại biểu tham gia chất vấn, tranh luận. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, nắm chắc vấn đề, trả lời thẳng thắn, tâm huyết cụ thể, đầy đủ các vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra.

Qua phiên chất vấn lần này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị  tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về tuyển chọn, đào tạo, thu hút nguồn nhân lực trong các lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật chuyên sâu, đặc thù. Tiếp tục chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ. Khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách về chế độ tiền lương, phụ cấp nghề, chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Khẩn trương ban hành Chiến lược phát triển sự nghiệp thể thao, thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xây dựng chiến lược dài hạn, đồng bộ, đầu tư trọng tâm, trọng điểm hoàn thiện hệ thống phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện viên, vận động viên thi đấu thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao. Tôn vinh và đãi ngộ xứng đáng các vận động viên xuất sắc. Có giải pháp hỗ trợ đào tạo nghề cho vận động viên sau khi kết thúc thi đấu, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực thể dục thể thao. Đồng thời cần sớm ban hành và triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam