Hoàn thiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn TPHCM

Sáng nay 14/5, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học “Quản lý đất đai trên địa bàn TPHCM: Thực trạng và giải pháp”. Hội thảo nhằm góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" và Luật Đất đai 2024.

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận, trao đổi tập trung thảo luận sâu vào các nhóm vấn đề: Luật Đất đai 2024 và những giải pháp, kiến nghị tổ chức thực hiện. Pháp luật đất đai ở Việt Nam - Thực trạng và những vấn đề đặt ra. Các vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn TPHCM.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cho biết, hội thảo sẽ làm sáng rõ hơn nữa cơ sở lý luận, kinh nghiệm thực tiễn về công tác quản lý, sử dụng đất. Nội dung thảo luận là cơ sở để các cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý, sử dụng đất đai, về nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội nói chung, phát triển thành phố nói riêng. Từ đó, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đóng góp ngày càng lớn cho đất nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Quang Duy -

Đỗ Khoan