Hoàn thiện hành lang pháp lý để thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển

Trong những năm qua, ngành công nghiệp quốc phòng nước ta đã có nhiều bước tiến quan trọng. Chúng ta không chỉ sản xuất được vũ khí phục vụ quân đội, mà còn xuất khẩu các chi tiết, linh kiện tới các đối tác trên thế giới.

Tuy nhiên, Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng năm 2008 đã bộc lộ những bất cập, đặt ra yêu cầu cần có 1 hành lang pháp lý cao hơn để thúc đẩy Công nghiệp quốc phòng phát triển, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. 

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống của Nhà máy Z111 vào tháng 3 năm nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã yêu cầu Bộ Quốc phòng sớm báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội khóa XV thông qua Luật nhằm tạo hành lang pháp lý và huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển Công nghiệp Quốc phòng.

Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị khóa XIII về “đẩy mạnh phát triển Công nghiệp Quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo” đã xác định: “ Công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại…” Vì vậy, hoàn thiện hành lang pháp lý sẽ là cơ sở quan trọng để Công nghiệp quốc phòng thực sự trở thành mũi nhọn của Công nghiệp quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phát triển Kinh tế xã hội.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Khắc Phục Cao Hoàng