Hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đang được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi nhằm hoàn thiện dự án luật này và trình Quốc hội xem xét thông qua. Mới đây, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên các trường đại học có đào tạo ngành luật cũng đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý cho Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được trường Đại học Luật TPHCM tổ chức.

Tranh chấp đất đai là vấn đề nóng được dư luận quan tâm và nội dung này cũng là một trong nhiều nội dung được các đại biểu góp ý. Đa số ý kiến cho rằng, Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) phải hoàn thiện được những quy định liên quan tranh chấp đất đai, ở những khía cạnh: khái niệm tranh chấp đất đai, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, về đường lối giải quyết tranh chấp… Có như vậy, những vụ việc liên quan tranh chấp đất đai mới được kiểm soát, không xảy ra những hệ luỵ đáng tiếc.

Bên cạnh đó, những vấn đề khác cũng được các đại biểu cho ý kiến, như: Hoàn thiện các quy định về đất tôn giáo, đất tín ngưỡng, hoàn thiện về giá đất, về phương thức tiếp cận đất đai để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, về thời hạn sử dụng đất theo dự thảo Luật Đất đai… Những kiến nghị này sẽ được gửi đến các cơ quan có thẩm quyền và Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM để làm cơ sở cho những lần góp ý Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp theo.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam