Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống mua bán người

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp.

Tại phiên họp, đại diện Cơ quan chủ trì xây dựng dự án Luật, đã báo cáo những kết quả đạt được sau hơn 12 năm thực hiện Luật Phòng, chống mua bán người. Luật đã tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong thực hiện cam kết quốc tế, góp phần thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế hiện nay đặt ra yêu cầu cần thiết phải tiến hành sửa đổi, bổ sung Luật Phòng chống mua bán người. Vì vậy, Dự thảo Luật đã được xây dựng gồm 8 chương, 66 điều (tăng 08 điều so với Luật Phòng, chống mua bán người hiện hành).

Tại phiên họp, các đại biểu đánh giá dự thảo Luật phù hợp với quy định của Hiến pháp 2013 và một số luật có liên quan. Các đại biểu cũng góp ý, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát tính đồng bộ, thống nhất để các quy định trong luật vừa phù hợp với các điều ước quốc tế, vừa không mâu thuẫn với quy định của Bộ luật Hình sự, đặc biệt là những quy định liên quan đến nạn nhân mua bán người trong độ tuổi thanh, thiếu niên, mua bán người qua qua mạng xã hội, lao động cưỡng bức…đồng thời bổ sung trách nhiệm của các cơ quan liên quan tham gia phòng chống mua bán người.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!


Khánh An -

Quang Sỹ -

Tùng Dương