Hoàn thiện pháp lý, ngăn ngừa tiến công đường không từ sớm, từ xa

Chiều 1/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với dự án Luật Phòng không nhân dân. Đây là dự án luật hoàn toàn mới để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 của Đảng.

Dự thảo Luật Phòng không nhân dân được xây dựng tập trung vào 5 chính sách bao gồm: Xây dựng lực lượng phòng không nhân dân; Huy động, hoạt động lực lượng phòng không nhân dân; Quy định quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ; Quy định các biện pháp về bảo đảm an toàn phòng không; Nguồn lực, chính sách đối với phòng không nhân dân.

Trong đó, phòng không nhân dân được hiểu là hoạt động của toàn dân nhằm chuẩn bị, ngăn ngừa, thực hành đánh địch đột nhập, tiến công đường không và quản lý, bảo vệ vùng trời ở độ cao dưới 5.000m; bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và quân nhân dự bị làm nòng cốt.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí việc xây dựng luật để góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tuy nhiên, Ban soạn thảo cần làm rõ một số nội dung ngay từ khái niệm, phạm vi phòng không nhân dân.

Một số ý kiến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị, nếu bổ sung kinh doanh tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì cần quy định cụ thể.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về tổ chức lực lượng phòng không nhân dân, cơ quan chỉ đạo, cơ quan chỉ huy lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân. Nghiên cứu hoàn thiện quy định về quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, phân công trách nhiệm quản lý giữa các bộ, ngành, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ trong hoạt động xuất nhập khẩu, đăng ký cấp phép bay, điều kiện đối với người khai thác, sử dụng, đảm bảo gắn kết hài hòa lợi ích giữa quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế xã hội.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam