Hoàn thiện thể chế chính sách nhằm thúc đẩy tự do kinh doanh

Theo thống kê, xếp hạng Tự do kinh tế 2022, Việt Nam ở vị trí gần cuối bảng (xếp thứ 113/165 nền kinh tế). Nguyên nhân chủ yếu là do thể chế. Trong đó đáng chú ý là: quyền tài sản chưa được bảo đảm, hay những tồn tại trong thực hiện giao dịch thương mại quốc tế, cùng với đó là những rào cản, bất cập về thể chế đối với các hoạt động kinh doanh.

Trong số 101 quốc gia có thu nhập trung bình vào năm 1960, chỉ có 13 quốc gia trở thành có thu nhập cao vào năm 2008. Việc quan tâm đến chỉ số tự do kinh tế tương đối cần thiết với Việt Nam nhất là trong hoạch định chính sách. Có thể kể đến các chỉ số như: Quy mô của chính phủ và thuế; Tài sản tư nhân và nhà nước pháp quyền; Mức độ hợp lý của chính sách tiền tệ; Quy định thương mại và thuế quan; Quy định về kinh doanh, lao động và thị trường vốn .

Hiện Việt Nam đang có nhiều lợi thế trong việc cải thiện các chỉ số tự do kinh tế, đặc biệt liên quan đến vấn đề nhân lực, sự chuyển dịch mô hình kinh tế tốt và có chính sách kinh tế cạnh tranh. Do đó việc đẩy mạnh những giải pháp hoàn thiện thể chế sẽ giúp nâng cao thị trường, đảm bảo tự do kinh tế , từ đó thúc đẩy sự phát triển chung, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng./.

Thực hiện : Lê Hương Anh khoa