Hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá là “điểm sáng, hình mẫu”

Sáng 7/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố Hà Nội khoá 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là kỳ họp quan trọng xem xét, đánh giá kết quả, nhận diện khó khăn để có giải pháp hoàn thành các mục tiêu năm 2022, đồng thời quyết định nhiều vấn đề quan trọng cho năm 2023 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận, biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 góp phần phục hồi và phát triển KT-XH. Dự kiến năm 2022, GRDP của thành phố đạt khoảng 8,8% (cao hơn mức bình quân chung của cả nước). Thu ngân sách vượt 6,8% so với dự toán; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được chăm lo, quốc phòng - an ninh được giữ vững, khẳng định vị thế quan trọng của Thủ đô Hà Nội. Hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội có nhiều đổi mới, được Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá là “điểm sáng, hình mẫu”. Đặc biệt, báo cáo giám sát của Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác quy hoạch và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vừa qua có nhiều nội dung phong phú, khoa học, có nhiều kiến nghị cụ thể giúp Quốc hội báo cáo và đưa ra Nghị quyết kịp thời, sát đúng.

Năm 2023, dự báo có rất nhiều khó khăn, thách thức; tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động nhanh, phức tạp, tác động tới kinh tế - xã hội đất nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân Thủ đô phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, tạo đột phá mới trong điều kiện bình thường mới.

Theo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của UBND thành phố, Hà Nội vượt kế hoạch đặt ra và đạt cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số khó khăn, hạn chế trong kỷ cương hành chính; chuyển đổi số còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn thấp so với mục tiêu đề ra. Xuất hiện một số khó khăn trong lĩnh vực y tế, phát triển kết cấu hạ tầng... đòi hỏi đánh giá một số cơ chế, chính sách đặc thù của Thành phố cũng như việc triển khai xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tích hợp trong quy hoạch chung phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!