Hoạt động giám sát của Quốc hội trong quản lý tài sản công

Sáng 26/10, Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội thảo “Thực trạng hoạt động giám sát của Quốc hội trong quản lý tài sản công tại các cơ quan nhà nước ở Trung ương”.

Trong các nhiệm kỳ gần đây, Quốc hội đã và đang có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát, trong đó có một số hoạt động giám sát liên quan đến việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Từ hoạt động giám sát cho thấy quản lý tài sản công trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương vẫn còn những tồn tại hạn chế nhất định.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ nội dung, phương thức Quốc hội giám sát quản lý tài sản công trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương; Khái quát những quy định pháp luật về hoạt động giám sát của Quốc hội trong quản lý tài sản công tại các cơ quan nhà nước ở Trung ương; Làm rõ thực trạng quy định pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về quản lý tài sản công trong các cơ quan nhà nước ở trung ương. Đồng thời đưa ra những vấn đề đặt ra trong hoạt động giám sát quản lý tài sản công tại các cơ quan nhà nước ở trung ương.

Lê Phương