Học viện chính trị Quốc gia có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác cán bộ

Làm việc với Đảng ủy Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vào sáng nay về dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 26 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn kiểm tra số 888 của Bộ chính trị đánh giá cao Đảng ủy Học viện đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Đoàn kiểm tra của Bộ chính trị ghi nhận, Đảng ủy Học viện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội 13, Nghị quyết số 26 của Trung ương, Kế hoạch số 10 của Bộ Chính trị, nhất là 4 nhiệm vụ cụ thể đối với Học viện được nêu trong Kế hoạch số 10 của Bộ Chính trị.

Đảng ủy Học viện đã kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, xác định rõ vị trí việc làm của từng cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Cụ thể hóa thành các nghị quyết, quy định, kế hoạch, đề án và chỉ đạo tổ chức thực hiện khá tốt các quy định của Trung ương về công tác cán bộ. Một số tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác đánh giá cán bộ như: Chi bộ Viện Triết học thống nhất lấy chất lượng giá dạy làm tiêu chí cơ bản để đánh giá đảng viên cuối năm, phân công các đồng chí trong Chi uỷ dự giờ để kiểm tra, đánh giá cán bộ, đảng viên. Chi bộ Vụ Các trường chính trị hướng về cơ sở, xây dựng và thực hiện tốt Đề án Trường chính trị tỉnh, thành phố đạt chuẩn quốc gia; Đảng uỷ Học viện Chính trị Khu vực I có phương pháp đánh giá cán bộ khoa học, chính xác, kịp thời, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành linh hoạt, hiệu quả…    

Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao cách làm việc của Đoàn kiểm tra. Cơ bản nhất trí với những mặt ưu điểm, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ rõ. Cho biết đây là cơ hội giúp cho Học viện nhìn nhận, rà soát lại các mặt lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ để làm tốt hơn trong thời gian tới. 

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Dương Dung -

Vũ Hiếu