Hội An, Đà Lạt được công nhận Thành phố sáng tạo UNESCO

Trong dịp kỷ niệm Ngày Các thành phố Thế giới 31/10, Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay ký quyết định công nhận Đà Lạt và Hội An cùng 53 thành phố khác trên thế giới vào danh sách "Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO" (UCCN). Hội An là thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thủ công - nghệ thuật dân gian còn Đà Lạt là thành phố sáng tạo âm nhạc.

Theo Cục Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Văn hóa, Du lịch & Thể thao, hiện tại Việt Nam đã có ba thành phố sáng tạo được UNESCO công nhận. Năm 2019, Hà Nội được công nhận là thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế.

Các Thành phố sáng tạo mới được UNESCO công nhận sẽ thực hiện những cam kết nêu trong hồ sơ gia nhập, cung cấp các biện pháp pháp lý cho những vấn đề mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng gia tăng.

Đà Lạt và Hội An nằm trong Đề án phát triển hệ thống các thành phố sáng tạo Việt Nam thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo lộ trình từ nay đến năm 2030, mỗi hai năm sẽ có tối đa hai thành phố Việt Nam xây dựng và nộp hồ sơ ứng cử gia nhập UCCN với mục tiêu có 4-6 thành phố được công nhận là Thành phố sáng tạo UNESCO.

(*) Nguồn: VnExpress

Hoàng Yến