Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: Đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số như vậy thì làm sao giữ được rừng

Là ý kiến của Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành khi phát biểu về chính sách đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số chiều 7/3 tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng các chính sách pháp luật đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay chưa làm rõ được tính chất đặc thù của chính sách, kể cả đầu tư công và việc thu hút vốn đầu tư ngoài nhà nước. Ưu đãi đầu tư dựa vào tiêu chí phân định vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn trong khi những năm qua việc phân định này chưa ổn định nên các chính sách vì vậy cũng thay đổi theo. Việc xây dựng cơ chế đặc thù thu hút đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay vẫn còn rất hạn chế. 

Bà ĐINH THỊ PHƯƠNG LAN - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: “Rà soát đầu tư trong các Luật chuyên ngành thì rất ít nội dung liên quan đến ưu đãi, đặc thù cho các vùng khó khăn cho các vùng miền núi. Thứ hai là khi quy định này thì các nội dung lại quy định rất chung chung nên rất khó thực hiện, chúng tôi đề nghị khi chủ trì hoặc tham mưu sửa Luật liên quan đến đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì Bộ cần lưu ý đến các nội dung này.”

Giải trình về nội dung này Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, hiện nay ở các vùng này đã có chính sách đối với các doanh nghiệp là giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn giảm tiền thuê đất, miễn giảm một số thuế xuất nhập khẩu tài sản cố định. Tuy nhiên do yếu tố thị trường nên rất khó để thu hút đầu tư. Về vốn ngân sách nhà nước thì cũng đã có tính điểm số cho các tiêu chí cụ thể.

Ông TRẦN DUY ĐÔNG - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Ngoài 3 chương trình mục tiêu quốc gia thì có ưu tiên thêm về tính điểm số tăng thêm cho các vùng có số dân tộc thiểu số nhiều, có số huyện nghèo nhiều, có các xã biên giới, các vùng có diện tích rừng cao, hay các vùng khó khăn.”

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành cho rằng, trong thời gian vừa qua chính sách về đầu tư đã có thay đổi lớn. Đó là trong phân bổ ngân sách cho các địa phương có tính đến tiêu chí đặc thù. Tuy nhiên việc cho điểm các tiêu chí đặc thù quá thấp so với các tiêu chí khác nên không có tác động nhiều.  

Ông NGUYỄN LÂM THÀNH - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội:Có tính đến tiêu chỉ đặc thù nhưng việc cho điểm các tiêu chí đặc thù này rất thấp, cho đồng bào dân tộc 100.000 dân đồng bào dân tộc thì được 0,5 điểm nhưng mà để quản lý thì rất phức tạp, địa bàn rộng, 1 huyện của miền núi rộng gấp đôi tỉnh Bắc Ninh. Hay như những tỉnh có nhiều rừng nhưng cho một ít điểm trong khi đó nếu họ chuyển đất rừng thành khu công nghiệp thì lợi hơn rất nhiều về kinh tế, như thế thì rất khó giữ rừng. Qua đây có cái nhìn thực tiễn hơn trong quá trình xây dựng chính sách, đặc biệt là chính sách đầu tư.”

Ngoài ra các đại biểu cũng đề nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần quan tâm đến việc xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu cho vùng dân tộc thiểu số, lựa chọn đưa vào công tác thống kê một số tiêu chí quan trọng để khi cần đưa ra các chính sách cụ thể thì có đủ dữ liệu để đánh giá một cách chính xác, nhằm ban hành chính sách sát với thực tiễn.

Thực hiện : Phan Xanh Vũ Hiếu Hiền Thảo