Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 4 tại Đắk Lắk

Trong hai ngày 25-26/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng dân tộc của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 4 để triển khai các nội dung phục vụ cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV và xem xét cho ý kiến một số nội dung liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2030.

Báo cáo tại phiên họp, từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh, chính trị vùng Dân tộc thiểu số - miền núi cơ bản ổn định, không có các điểm nóng, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, khối đại đoàn kết dân tộc được giữ vững. Các ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu ở vùng đồng bào Dân tộc thiểu số - miền núi tiếp tục phục hồi tích cực, đặc biệt là các ngành công nghiệp, dịch vụ... tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Đời sống của đồng bào ngày càng được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cho rằng: tăng trưởng kinh tế của vùng Dân tộc thiểu số - miền núi còn thấp, đời sống của một bộ phận đồng bào vẫn còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao. Tiến độ triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; công tác ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện và phân bổ vốn cho 3 Chương trình mục tiêu quốc gia chưa kịp thời; việc áp dụng chính sách đối với các xã, khu thuộc vùng đồng bào Dân tộc thiểu số - miền núi giai đoạn 2021-2025 còn nhiều bất cập. Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc của một bộ phận cán bộ, công chức làm công tác dân tộc các cấp còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Đức Hưng