Hội đồng Dân tộc đã bám sát những vấn đề nổi cộm trên địa bàn vùng DTTS

Trong năm qua, Hội đồng Dân tộc đã xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng để phục vụ các Kỳ họp của Quốc hội, thực hiện các nhiệm vụ do Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công. Tham gia thẩm tra, cho ý kiến vào 23 dự án luật, 10 Nghị quyết, 12 báo cáo tờ trình của Chính phủ và hoàn thành tốt vai trò của cơ quan chủ trì, tham mưu phục vụ Đoàn giám sát của tối cao của Quốc hội về 3 chương trình Mục tiêu Quốc gia. Đây là một số kết quả nổi bật được nêu ra tại hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 2024 của Hội đồng dân tộc. Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo.

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Hội đồng Dân tộc, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận định với nhiều hoạt động sôi nổi, năm 2023 Hội đồng Dân tộc đã đi sâu, nắm bắt sát tình hình kinh tế, xã hội, những vấn đề nổi cộm trên các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ đó có nhiều hoạt động quan tâm, chăm lo cho đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thống nhất với các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng Dân tộc đã nêu ra . Đồng thời đề nghị hội đồng tiếp tục bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng đoàn Quốc hội. Xây dựng chương trình hoạt động năm 2024 sát với thực tiễn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Quán triệt rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc tiếp tục nỗ lực, cố gắng để thực hiện tốt vai trò là cơ quan chủ trì lập đề nghị và soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Đồng thời rà soát, thực hiện những việc chưa thực hiện theo kế hoạch. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, phối hợp xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định về danh mục thành phần, tên gọi các dân tộc Việt Nam.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Hải -

Anh Đức