Hội đồng Dân tộc khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ ba

Sáng 18/5, tại nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc đã tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ ba để thẩm tra và cho ý kiến vào một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá 15.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, tại phiên họp này, Hội đồng Dân tộc sẽ cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội vùng Dân tộc thiểu số và miền núi 6 tháng đầu năm 2022; tiến độ triển khai Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 (2021-2025). Báo cáo hoạt động của Hội đồng Dân tộc từ kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá 15. Cho ý kiến bước đầu vào Báo cáo giám sát chuyên đề “Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác dân tộc giai đoạn 2016-2021” của Hội đồng Dân tộc. 

Báo cáo kết quả khảo sát “Tác động của việc phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển”, theo Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 612 của Uỷ ban Dân tộc.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu thủ tục đầu tư, phân bổ vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 1/3/2022, nhưng đến ngày 19/4/2022, Chính phủ mới có Tờ trình, sự chậm trễ này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt việc bố trí kế hoạch vốn. Tại phiên họp thứ 11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa qua, Ủy ban Dân tộc cũng đã có báo cáo cụ thể; tuy nhiên Ủy ban Dân tộc cần tham mưu cho Chính phủ giải trình rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của sự chậm trễ và trách nhiệm của các cơ quan để báo cáo Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN: “Cần làm rõ chậm ở đâu, chậm ở ngành nào, địa phương nào, phải rõ địa chỉ… Đồng thời, quán triệt chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Phiên họp thứ 11, phải thực hiện nhanh, nhưng nhanh phải đúng về mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí, tiêu chuẩn mà các Nghị quyết Quốc hội đặt ra. Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập về cơ chế, chính sách… đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để tổ chức thực hiện có hiệu quả.”

Theo dự kiến Chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật, 4 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến 6 dự án luật. Nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự án luật, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, các đại biểu cần tập trung thảo luận, thẩm tra việc bảo đảm chính sách dân tộc trong các dự án luật; xác định vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc; bảo đảm các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng dân tộc và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và góp sức xây dựng, phát triển đất nước.

Về tình hình an ninh trật tự, công tác biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc với Ủy ban Dân tộc, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong những năm qua. Song đề nghị, các bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trên các mặt.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN: “Phối hợp trong quá trình tham mưu, xây dựng luật về các nội dung liên quan đến công tác dân tộc, nhất là những chính sách đặc thù vùng dân tộc thiểu số và miền núi.Phối hợp giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm. Phát huy tất cả các lực lượng, các đơn vị đứng chân trên địa bàn, vận động quần chúng thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kiên quyết không để các thế lực thù địch lôi kéo, kích động hoặc lợi dụng đồng bào chống phá cách mạng; giữ vững sự ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng đồng bào dân tộc và miền núi.”

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, Hội đồng Dân tộc cần triển khai công việc một cách quyết liệt, theo tinh thần khó đâu tháo đó, tắc đâu thông đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chuẩn bị từ sớm, từ xa cho các nội dung chương trình.

Thực hiện : Dương Dung Thanh Hải Vũ Hiếu