Hội đồng Dân tộc lấy ý kiến về đất đai vùng dân tộc thiểu số

Sáng 28/3, tại tỉnh Gia Lai, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo góp ý về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có 17 nội dung quy định cụ thể hơn về chính sách đất đai với đồng bào DTTS. Ngoài ra, có 4 nội dung quy định cho vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến đối với một số nội dung trọng tâm trong Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), như: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; quy hoạch đất ở, đất sản xuất, đất sinh hoạt cộng đồng; quy định cụ thể việc giá đất đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư các dự án; các quy định về việc thu hồi đất; vấn đề định giá đất cần linh hoạt, sát với thị trường; việc giám sát, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

Thực hiện : Duy Hòa