Hội đồng Dân tộc thẩm tra tờ trình của Chính phủ

Sáng 5/4, Thường trực Hội đồng Dân tộc đã tổ chức phiên họp mở rộng để thẩm tra Báo cáo Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì hội nghị.

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 100 về hoạt động chất vấn. Trong đó, đối với lĩnh vực dân tộc, Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ “Trong năm 2023, nghiên cứu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh một số mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia để triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả, khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn, tránh lãng phí, tiêu cực”. Trên cơ sở đó, Chính phủ có Tờ trình số 698 báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030. Tờ trình đề xuất bổ sung đối tượng thực hiện Chương trình và đề xuất bổ sung cơ chế phân bổ, giao vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình vào Nghị quyết 120 của Quốc hội.

Thường trực Hội đồng Dân tộc đã có Báo cáo số 1404 ngày 30/01/2024 thẩm tra sơ bộ Tờ trình của Chính phủ. Theo đó, Chính phủ đã tiếp tục hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia để Thường trực Hội đồng Dân tộc tổ chức Phiên họp thẩm tra mở rộng trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Hải -

Trương Tùng