Hội đồng nhân dân cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và linh hoạt

Nâng cao chất lượng, hiệu quả của các phiên họp thường trực HĐND cũng như hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra của các Ban HĐND cấp tỉnh, tiến tới nâng cao năng lực của HĐND các cấp là một yêu cầu tất yếu. Nội dung này đã được các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm tại “Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026”

Hội nghị do Uỷ ban thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực HĐND TP Đà Nẵng tổ chức vào chiều 06/03 tại TP Đà Nẵng. Uỷ viên Bộ Chính Trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Điểm chung của các phiên họp thường trực HĐND của các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là đều chú trọng vào việc lựa chọn vấn đề để giải trình. Với tiêu chí là vấn đề nóng, nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân hoặc những vấn đề kéo dài qua nhiều kỳ họp. Trước mỗi phiên họp đều tiến hành khảo sát, chuẩn bị kỹ về nội dung. Việc đối thoại, tranh luận tại mỗi phiên họp thường trực được khuyến khích. Tuy nhiên, thường trực HĐND mỗi tỉnh, thành phố cũng có những cách thức triển khai khác nhau, với các điểm mới đặc thù theo từng địa phương.

Ông NGUYỄN TẤN ĐỨC - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi: “Phân công người đóng vai hỏi và đặt câu hỏi. Bởi vì chúng tôi quán triệt những người hỏi là phải nắm chắc vấn đề mới hỏi. Thứ 2 hỏi ngắn gọn, súc tích, đi thẳng vào vấn đề chứ không cần hỏi dài dòng 5-7 phút rồi người được hỏi không biết là hỏi cái gì”.

Thường trực HĐND nhiều địa phương chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung đưa ra tại phiên chất vấn, giải trình để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát. Mỗi nơi có một hình thức khác nhau nhưng đều chung mục tiêu là phát huy vai trò giám sát của nhân dân. 

Bà CAO THỊ HUYỀN TRÂN - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng: "Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng định kỳ tổ chức mỗi năm 2 lần, gọi là chương trình HĐND thành phố với cử tri. Chủ thể của chương trình này là cử tri thành phố, tuy nhiên nội dung sẽ được HĐND thành phố rà soát và giao cho các ban giám sát cụ thể. Có đi kiểm tra trực tiếp, và có những báo cáo giám sát. Trong chương trình này chúng tôi sẽ quay trực tiếp những phóng sự những hình ảnh có liên quan về nội dung được đưa ra giải trình. Cử tri sẽ là người đưa ra nội dung kiến nghị này.26” 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị. Đặc biệt là những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn hoạt động của các địa phương cũng như giải pháp được đề xuất cho thấy sự linh hoạt, chủ động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định. 

Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý một số nội dung. Theo đó, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và mỗi vị đại biểu Hội đồng nhân dân cần tiếp tục phát huy tinh thần “chủ động, sáng tạo và linh hoạt” trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; theo dõi những đổi mới của Quốc hội để có thể vận dụng, đồng hành phù hợp với mỗi địa phương. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, trong đó lưu ý việc tổ chức kỳ họp của Hội đồng nhân dân, công tác chuẩn bị nội dung phải chủ động từ sớm, từ xa, tránh “bị động, lúng túng”. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN: "Nội dung phải sát với thực tiễn, đáp ứng mong mỏi của cử tri và nhân dân địa phương. Điều hành kỳ họp phải linh hoạt, khoa học, hợp lý, giảm thời gian báo cáo, tăng thời gian thảo luận, tập trung vào những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề mới, khó chưa có tiền lệ. Phải tăng cường phát thanh, truyền hình trực tiếp ở các phiên chất vấn, trả lời chất vấn để làm sao cử tri nhân dân theo dõi dược diễn biến cuộc họp HĐND. Quý vị cũng thấy kỳ họp thứ 1, thứ 2, Quốc hội tăng cường đưa tin trên phát thanh, truyền hình Quốc gia, Quốc hội”.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị các địa phương cần bố trí đủ nguồn lực đáp ứng yêu cầu để triển khai hoạt động có hiệu quả. Bên cạnh đó, mỗi vị đại biểu Hội đồng nhân dân cần tiếp tục nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng; duy trì quan hệ mật thiết giữa cử tri, nhân dân với cá nhân mỗi vị đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Những nội dung thảo luận hôm nay sẽ là tiền để để Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung diễn ra vào sáng 07/03 đạt hiệu quả cao hơn .

Thực hiện : Mỹ Phượng Lê Quang