Hội đồng nhân dân thành phố được giao một số thẩm quyền trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15, chiều 10/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trình bày tờ trình Dự án Luật thủ đô sửa đổi.

Về chính quyền Thủ đô, Chính phủ đề xuất không tổ chức Hội đồng nhân dân phường ở Hà Nội theo Nghị quyết số 97 của Quốc hội. Cùng với đó, Chính phủ cũng đề xuất tăng số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, cho phép thành lập mô hình thành phố trong Thành Phố Hà Nội.

Đồng thời, Chính phủ cũng đề xuất một số nội dung đặc thù về tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức Thủ đô. Theo đó, Hội đồng nhân dân Thành phố thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính đặc thù thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, quận, huyện. Hà Nội được tăng thêm biên chế phù hợp với nhu cầu thực tế.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội một số thẩm quyền như quyết định các biện pháp để giải quyết công việc đột xuất, khẩn cấp; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C; quyết định hỗ trợ các cơ quan trung ương để thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn; hỗ trợ các địa phương khác trong trường hợp cần thiết.

Mời quý vị theo dõi nội dung chương trình!