Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh bầu Phó Chủ tịch

Sáng 2/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp 16, kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết nghị một số vấn đề mang tính cấp thiết, quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Phát biểu tại Kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung cho biết, những vấn đề được đưa ra tại kỳ họp lần này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuẩn bị nghiêm túc, theo trình tự, thủ tục quy định; các Ban của HĐND tỉnh đã thẩm tra kỹ lưỡng, cơ bản đủ điều kiện để trình kỳ họp theo quy định.

Do vậy, các đại biểu cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, để HĐND xem xét quyết định đúng đắn các nội dung, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Ngay sau khai mạc, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành bỏ phiếu bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Hạnh Chung.  Đồng thời tiến hành giới thiệu bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư huyện uỷ Yên Phong, Chủ tịch HĐND huyện Yên Phong. Theo đó, với 100% số phiếu tán thành, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh. Tiếp đó HĐND tỉnh Bắc Ninh cũng tiến hành bầu bổ sung Trưởng ban pháp chế, Trưởng ban Kinh tế ngân sách của HĐND tỉnh.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!


Dương Dung -

Vũ Hiếu