Hội đồng y khoa quốc gia chưa đủ địa vị pháp lý để cấp phép hành nghề

Liên quan đến thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép hành nghề tại Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), có 2 phương án để các Đại biểu Quốc hội lựa chọn. Trong đó, đề xuất giao Hội đồng Y khoa quốc gia cấp, thu hồi giấy phép hành nghề. Đa số đại biểu tỏ ý băn khoăn với quy định này bởi cơ cấu và địa vị pháp lý của tổ chức này chưa được quy định rõ ràng.

Tại tờ trình có 2 phương án. Phương án 1: Giao hội đồng Y khoa quốc gia cấp, thu hồi giấy phép hành nghề. Phương án 2: giao Hội đồng Y khoa quốc gia thực hiện kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người đề nghị cấp giấy phép hành nghề và giao cơ quan quản lý Nhà nước như Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Sở y tế căn cứ kết quả kiểm tra đánh giá năng lực khám chữa bệnh để thực hiện việc cấp phép hành nghề.

Bà ĐOÀN THỊ LÊ AN, Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng: “Để giao cho Hội đồng Y khoa quốc gia xem xét cấp và thu hồi các chứng chỉ hành nghề thì cần phải cân nhắc, nếu chúng ta thực hiện thì số lượng giấy phép là rất lớn, có thể xảy ra một số tiêu cực hoặc nảy sinh thủ tục hành chính có thể phát sinh giấy phép con gây khó khăn cho lực lượng y tế.”

Thượng toạ THÍCH ĐỨC THIỆN, Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên: “Tôi chọn PA 2: Hội đồng y khoa Quốc gia là cơ quan đánh giá về chuyên môn, năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người đề nghị cấp giấy phép hành nghề, còn việc cấp giấy phép hành nghề giao cho cơ quan quản lý Nhà nước là Bộ Y tế và sở y tế tại các địa phương.”

Cho rằng quy định giao Hội đồng Y khoa quốc gia cấp và thu hồi giấy phép hành nghề là mô hình lý tưởng và là bước tiến bộ lớn trong lộ trình đổi mới công tác đào tạo y khoa, song, các đại biểu đặt vấn đề, làm sao để Hội đồng Y khoa quốc gia có được thực quyền và để hoạt động thi, cấp phép hành nghề phải thực chất, tránh hình thức thì phụ thuộc vào cơ cấu, thành phần và địa vị pháp lý của tổ chức này.

Bà NGUYỄN THỊ MAI HOA, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp: “Trên thực tế từ khi chính thức thành lập từ cuối 2020 đến nay, Hội đồng Y khoa quốc gia vẫn chỉ mang tính chất là cơ quan giúp việc cho Bộ trưởng Bộ Y tế do Bộ trưởng Y tế giữ chức vụ kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng, Nguyên Thứ trưởng giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, hoạt động chuyên trách, còn các chức vụ kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng do 1 thứ trưởng và một số lãnh đạo cục chuyên môn của Bộ Y tế nắm giữ. Do đó, đề nghị quy định rõ địa vị pháp lý việc thành lập tổ chức và hoạt động của Hội đồng với tư cách là cơ quan độc lập của Bộ Y tế và hoạt động thuần tuý về chuyên môn.”

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tán thành thời hạn giấy phép hành nghề là 5 năm tuy nhiên, có ý kiến đề nghị bổ sung thêm chức danh  bác sĩ y học dự phòng và cử nhân y tế công cộng là đối tượng được cấp phép hành nghề, thực hiện chức năng khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã với sự hỗ trợ từ xa của các bác sĩ tuyến trên.