Hồi hương cổ vật được đề cử sự kiện văn hóa nổi bật

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố danh sách đề cử 15 sự kiện để bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu năm 2022. Trong đó, sự kiện đàm phán thành công hồi hương ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" được đề cử thứ 3.

Bên cạnh giá trị lịch sử, chính trị, văn hóa và nghệ thuật…, ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" là di sản văn hóa có ý nghĩa hết sức quan trọng với dân tộc, là biểu trưng quyền lực chính trị trong một giai đoạn lịch sử nhất định của tiến trình lịch sử Việt Nam. Vì vậy, sự kiện đàm phán hồi hương cổ vật này rất có ý nghĩa, với sự tham gia của tổ chức phía Việt Nam, tổ chức đấu giá cũng như tổ chức văn hóa của Pháp. Đây cũng là dấu mốc lịch sử của ngành di sản văn hóa Việt Nam, thể hiện tiếng nói của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam