Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XIII

Sáng 14/7, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì Hội nghị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực đề xuất các giải pháp đổi mới, trực tiếp tham gia, tham mưu, phục vụ các hoạt động tại 4 kỳ họp, trong đó có 03 kỳ họp bất thường; các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội…bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ và kế hoạch. Công tác chính trị, tư tưởng, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, được tăng cường; kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, hướng dẫn của Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh 6 tháng cuối năm 2023, cần tiếp tục chú trọng vào nhiệm vụ tham mưu, phục vụ, bảo đảm tốt hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Bên cạnh đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tăng cường nắm bắt tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên và người lao động; triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật Đảng

Hoàng Hương -

Sỹ Cường