Hội nghị ban chấp hành Trung ương hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia lần thứ 2

Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 Khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Bắc Ninh nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh dự và chủ trì Hội nghị.

Năm 2022 với sự quyết tâm, đồng lòng, đoàn kết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tác động tích cực, sâu rộng đến Đảng, Chính phủ và Nhân dân hai nước về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và chỉ rõ khó khăn, hạn chế, Hội nghị đã thảo luận và thống nhất cao mục tiêu hoạt động của năm 2023 và các năm tiếp theo, đó là tiếp tục kế thừa, phát huy kinh nghiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, trọng tâm là thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ quan trọng trong Bản ghi nhớ mà hai Bên đã ký kết tại Thủ đô Phnom Penh ngày 1/8/2022; tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị của các nhà lãnh đạo trẻ hai nước thông qua việc thiết lập các chương trình đào tạo lãnh đạo trong khuôn khổ Campuchia - Việt Nam và liên kết thành lập các khóa đào tạo nghề cho thanh niên các tỉnh giáp biên giới. Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, nhất là giữa các địa phương hai bên biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của hai nước mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh ngày càng thiết thực và hiệu quả./.

Quang Ngọc