Hội nghị công tác Tài chính - Ngân sách Nhà nước

Ngày 06/1, tại Hà Nội Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tài chính – ngân sách Nhà nước năm 2021, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách Nhà nước năm 2022 do Bộ Tài chính chủ trì.

Thủ tướng Chính phủ nhận định, năm 2022, kinh tế thế giới và trong nước được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường do tác động của đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã đề ra phương châm hành động cho năm 2022 là “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”. Ngành Tài chính cần căn cứ phương châm này để triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Theo đó, ngoài tập trung khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại, ngành Tài chính cần bám sát, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, nhất là bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mà trước mắt là các Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội năm 2022.

Ngành Tài chính cần làm tốt hơn nữa công tác quản lý thu NSNN, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời. Bảo đảm quản lý và khai thác tốt tài sản công, chống tình trạng sử dụng lãng phí, sai mục đích và thất thoát tài sản công. Tổ chức điều hành chi ngân sách Nhà nước năm 2022 chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, nhất là giảm chi đối với những khoản chi không thực sự cần thiết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đề nghị các đồng chí phải nghiên cứu làm sao khuyến khích thu, chính sách nào để khuyến khích thu này. Hai nữa là chính sách nào mà phân bổ nguồn lực tài chính này cho các tỉnh, các địa phương mà chưa cân đối được nguồn thu bằng, chứ không thì ông nào quên mối quan hệ tốt thì được nhiều món nào, quan hệ không tốt thì được ít, cái này là sinh ra chuyện chạy vạy. Sinh ra cái chuyện bất bình đẳng nên tôi đề nghị là chúng ta phải khắc phục ngay cái này.

Thủ tướng yêu cầu ngành Tài chính tăng cường quản lý giá, thị trường; ổn định giá cả, thị trường nhất là trong các dịp lễ, Tết; phối hợp chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, kiểm soát lạm, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Phát triển đồng bộ và nâng cao chất lượng thị trường tài chính, chứng khoán, bảo hiểm mang tính dài hạn, minh bạch và bền vững.