Hội nghị Nữ Nghị sĩ APPF 29

“Nữ nghị sỹ đóng vai trò rất quan trọng trong việc đạt được bình đẳng giới, cách thức đảm bảo nhạy cảm giới và đáp ứng giới trong đối phó với đại dịch COVID19 và phục hồi sau đại dịch” là nhận định được đưa ra tại Hội nghị Nữ Nghị sĩ diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 29 Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF 29)

Trong 2 năm qua, mục tiêu bình đẳng giới phải đối mặt với những thách thức to lớn do đại dịch COVID-19, khi nhiều phụ nữ bị mất việc làm, giảm thu nhập, mang trên vai gánh nặng khi phải chăm sóc các thành viên trong gia đình mắc COVID-19 và con cái học trực tuyến tại nhà. Dịch bệnh cũng làm gia tăng các vụ bạo lực về thể chất và tinh thần trong gia đình đối với phụ nữ và trẻ me gái. Điều này đòi hỏi phải thúc đẩy các hành động của Quốc hội để đạt được bình đẳng giới, nhạy cảm giới và cách tiếp cận đáp ứng giới trong khắc phục hậu quả đại dịch. 

Bà LÊ THU HÀ, Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: Việt Nam nằm trong nhóm các nước có khuôn khổ pháp lý khá đồng bộ về bình đẳng giới, thể hiện qua Hiến pháp và hệ thống pháp luật trong đó có Luật Bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới trong các giai đoạn. Việt Nam cũng tham gia các cam kết quốc tế về bình đẳng giới. Điều này đã góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của phụ nữ trên nhiều lĩnh vực, được cộng đồng trong nước và quốc tế đánh giá cao. Ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia chính trị tại Việt Nam, phụ nữ được tiếp cận với cơ hội việc làm tốt hơn, có cơ hội tiếp cận bình đẳng hơn với tất cả các dịch vụ kinh tế, xã hội."

Để nâng cao hơn nữa vai trò của nghị viện trong thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường sự tham gia và đại diện của phụ nữ trong ứng phó đại dịch COVID-19, vai trò của các nữ ĐBQH là vô cùng quan trọng. 

Bà LÊ THU HÀ, Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội: “Cần tăng cường sự đại diện và tham gia của các nữ ĐBQH để thúc đẩy sự tham gia và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong quá trình ra quyết định của Quốc hội, lập pháp có đáp ứng giới, giám sát hành động của chính phủ với đại dịch từ góc độ giới. Tăng cường hợp tác nghị viện với Liên minh nghị viện thế giới IPU, các tổ chức quốc tế và giữa các thành viên APPF để chia sẻ kinh nghiệm và bài học nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, cách tiếp cận nhạy cảm giới và đáp ứng giới để ứng phó với COVID-19 và phục hồi sau đại dịch.”

Liên quan đến các nội dung được thảo luận tại Hội nghị nữ nghị sĩ, Quốc hội Việt Nam đồng bảo trợ 2 dự thảo nghị quyết: Nghị quyết về việc đạt được bình đẳng giới thông qua tăng cường sự tham gia và đại diện của phụ nữ và Nghị quyết về thúc đẩy ứng phó COVID-19 đảm bảo yếu tố giới và phục hồi sau đại dịch./.

quảng cáo