Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022

Sáng nay 20/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 với kết quả cao hơn năm trước. Nổi bật là t hường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là chủ trương, đối sách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo. Phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương triển khai sâu rộng, hiệu quả các chiến lược, đề án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; nghiên cứu, đề xuất một số chủ trương, chính sách mới về tăng cường tiềm lực quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ các cấp. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai tích cực, chủ động, linh hoạt, tiếp tục là điểm sáng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và quân đội.

Năm 2023, tình hình thế giới, khu vực dự báo diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định các phương hướng, nhiệm vụ, trong đó, c hủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ; tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ các cấp vững chắc; Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; Thực hiện tốt chủ đề “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”, ưu tiên quân số cho các đơn vị đủ quân, làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Trong năm tới, Quân đội cũng sẽ t riển khai Đội Công binh số 2, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 đi làm nhiệm vụ tại các Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc./.

Thực hiện : Khắc Phục Anh Đức