Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 10

Chiều 8/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10 nhằm thảo luận, đánh giá công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm cũng như triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương gửi ý kiến chỉ đạo, gợi mở một số nội dung thảo luận tại Hội nghị.

Dự chỉ đạo Hội nghị có Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, điều hành Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng. 

Tại Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đã thông báo toàn văn nội dung bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương. Tổng Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những thành tích và kết quả mà Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong thời gian qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quân ủy Trung ương tiếp tục chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước; hoạch định chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài; kịp thời xử lý hiệu quả, thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. 

Kết luận hội nghị, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng, tiếp tục xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân”; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; gắn củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh. Chủ tịch nước cũng đề Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, các hoạt động phát triển kinh tế biển; phối hợp chặt chẽ với Công an nhân dân giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Chủ tịch nước cũng lưu ý Quân ủy Trung ương cần quán triệt các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Quân đội, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng phù hợp với đặc thù Quân đội. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam