Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc

Sáng 9/4, tại Hòa Bình đã diễn ra Hội nghị thường trực Hội đồng nhân dân 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ 1, nhiệm kỳ 2021 – 2026 do Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình tổ chức.

Chủ đề của hội nghị lần này là “Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, khẳng định vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương”, đây là Hội nghị đầu tiên của khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc trong nhiệm kỳ 2021 – 2026. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự và chỉ đạo hội nghị. 
 
Phát biểu khai mạc, Bí thư tỉnh uỷ Hoà Bình Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh vai trò, chức năng của Hội đồng nhân dân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian qua, Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hòa Bình đã có nhiều đổi mới về phương thức hoạt động, tăng cường dân chủ, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của cấp ủy để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định. 
 
Hội đồng nhân dân tỉnh đã lựa chọn, xem xét đúng và trúng nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách, để quyết định, ban hành cơ chế, chính sách, biện pháp thiết thực, khả thi. Bí thư tỉnh uỷ Hoà Bình cho biết, chủ đề “Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, khẳng định vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương” là nội dung có ý nghĩa quan trọng, cần được sự quan tâm đặc biệt trong tiến trình hội nhập hiện nay. Giải quyết cũng như thực hiện tốt nội dung này sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong thời gian tới.
 

Tại hội nghị, các đại biểu có nhiều bài tham luận, ý kiến phát biểu trách nhiệm, đồng thời  sẻ những kinh nghiệm thực tiễn phong phú, quý báu trong hoạt động của Hội đồng nhân dân các địa phương như: chú trọng tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng thẩm tra, giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri và tiếp công dân cho đại biểu; quan tâm công tác quy hoạch các chức danh Hội đồng nhân dân, phát huy vai trò các đại biểu chuyên trách; ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các kỳ họp không giấy tờ; ban hành quy chế đánh giá và xếp loại kết quả hoạt động của đại biểu.

Thực hiện : Ngô Trang Bích Liên Anh Tuấn