Hội thảo lý luận lần thứ 18 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

Thực hiện thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc về hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, Hội thảo Lý luận lần thứ 18 giữa hai Đảng với chủ đề “Kinh nghiệm và giải pháp tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái trong xây dựng, hiện đại hóa đất nước” vừa được tổ chức tại TPHCM.

Trước tình trạng suy thoái môi trường sinh thái, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, Việt Nam đã thúc đẩy tăng trưởng xanh nhằm đạt được sự thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường, hướng tới nền kinh tế xanh.

Về phía Trung Quốc, nước này đang nỗ lực thực hiện mục tiêu "100 năm thứ hai", trong đó nhiệm vụ bảo vệ môi trường văn minh sinh thái có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một số kinh nghiệm, cách làm hiệu quả như đẩy nhanh phát triển chất lượng cao, các mô hình phát triển xanh, carbon thấp; nâng cao tính đa dạng của môi trường sinh thái… được chia sẻ tại hội nghị. Hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường trao đổi lý luận giữa hai Đảng, đặc biệt trong quá trình thúc đẩy hiện đại hóa và phát triển đất nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khánh Hà -

Văn Tài