Hội thảo Quốc hội Việt Nam 80 năm đổi mới phát triển về hoạt động lập hiến, lập pháp

Để phục vụ cho đề tài khoa học cấp bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam 80 năm xây dựng đổi mới và phát triển” sáng 21/10, tại Nhà Quốc hội, Viện nghiên cứu lập pháp phối hợp với Ủy ban pháp luật của Quốc hội tổ chức Hội thảo Quốc hội Việt Nam 80 năm đổi mới và phát triển về hoạt động lập hiến, lập pháp. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Viện trưởng Viện nghiên cứu Lập pháp Nguyễn Văn Hiển đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển nhấn mạnh: Đề tài cấp bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam – 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” là nhiệm vụ khoa học, với công việc chính là nghiên cứu, tổng kết toàn diện những thành tựu lớn, có ý nghĩa lịch sử trong hoạt động của Quốc hội, trong đó có hoạt động lập hiến, lập pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần tiếp tục đúc rút, phân tích sâu sắc hơn những bài học cốt lõi, xuyên suốt quá trình 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển; đề ra định hướng và những giải pháp cho Quốc hội khóa XVI và các khóa tiếp theo trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước.

Tại hội thảo các chuyên gia, nhà khoa học thảo luận về những đổi mới và phát triển về hoạt động lập hiến, lập pháp của Quốc hội qua 15 nhiệm kỳ; các vấn đề lý luận, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về hoạt động lập hiến, lập pháp. Đồng thời, làm rõ những kết quả đạt được trong hoạt động lập hiến, lập pháp ở nước ta, làm rõ sự kế thừa, đổi mới và phát triển trong hoạt động lập hiến, lập pháp; rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm tiếp tục đổi mới hoạt động lập hiến, lập pháp trong thời gian tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thùy Linh -

Ninh Tùng