Hơn 15 triệu người sai thông tin tiêm vaccine Covid-19 trên hệ thống

Theo Bộ Y tế, hiện khoảng 14 triệu mũi tiêm vaccine Covid-19 chưa được cập nhật lên hệ thống và hơn 15 triệu người sai thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tính đến ngày 5/8, cả nước đã tiêm được hơn 247 triệu mũi tiêm. Tuy nhiên, hệ thống ghi nhận hơn 233 triệu mũi tiêm. Hiện khoảng 14 triệu mũi tiêm chưa được cập nhật lên hệ thống và hơn 15 triệu đối tượng có thông tin CCCD/CMND nhưng sai thông tin (họ tên, ngày sinh...) với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do đó, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo cơ sở tiêm chủng trên địa bản quản lý; các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế và cơ sở tiêm chủng khẩn trương cập nhật dữ liệu các mũi tiêm đã thực hiện lên hệ thống. Đối với các mũi tiêm mới, Bộ yêu cầu 100% cơ sở tiêm chủng cập nhập dữ liệu đầy đủ, chính xác, hoàn thành ngay trong ngày.