Hơn 310.000 người lao động chưa được nhận hỗ trợ do COVID-19

Hơn 310.000 người lao động đến nay chưa được hưởng hỗ trợ do đại dịch COVID-19. Các thành viên đoàn giám sát và chuyên gia khách mời đề nghị Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội báo cáo rõ hơn tình hình tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo trong việc chi trả hỗ trợ, sớm giải quyết vấn đề được dư luận rất quan tâm này.

Theo Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, đến nay bảo hiểm chưa chi trả cho 34.000 lao động đủ điều kiện và nộp đề nghị hưởng hỗ trợ đúng thời hạn với số tiền khoảng 79 tỉ đồng. Còn khoảng 277.000 lao động đang tham gia Bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp công lập đã đề nghị hưởng hỗ trợ nhưng chưa được giải quyết, với khoảng 774 tỉ đồng. 

Bộ đã đề nghị Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép tiếp tục chi trả đối với người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị trước 31/12/2021. Các đại biểu cho rằng, đây là vấn đề được người dân rất quan tâm, Bộ cần báo cáo làm rõ.

Bà TRẦN THỊ HOA RY - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: “Chi trả cho trên 34.000 lao động đã đủ điều kiện mà hồ sơ đang xin ý kiến bộ ngành để trình Thường vụ Quốc hội. Đây là vấn đề lớn nếu không giải quyết sẽ gây bức xúc người dân. Bao giờ mới giải quyết cho người dân?”

Ông LƯU BÌNH NHƯỠNG - Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội: “Bảo hiểm xã hội giải trình vì số lượng hỗ trợ chưa giải quyết được vì nguyên nhân, vì chúng ta chưa dự kiến được số lượng, chứ không phải lỗi do người lao động. Đề nghị kiến nghị Quốc hội, đại biểu. Đây là vấn đề rất nhạy cảm thời gian qua.”

Việc tiếp nhận đơn và giải quyết kiến nghị, khiếu nại tố cáo trong việc chi trả hỗ trợ như thế nào cũng là vấn đề được các đại biểu quan tâm. 

Ông TRỊNH XUÂN AN - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội: “Từ 2019 - 2021 thực hiện chính sách, bộ chủ công thực hiện gói hỗ trợ, vậy đề nghị nói rõ thêm khả năng tài chính trong hỗ trợ có tình hình gì nổi lên không vì vừa qua có nhiều vấn đề nổi lên, báo chí cũng nêu ra.”

Đến nay, có 310.329 người lao động chưa được hỗ trợ do Covid-19. Nguyên nhân là do có thiếu sót trong tính toán ban đầu về tổng số đối tượng hỗ trợ từ cơ sở dữ liệu điện tử quản lý người tham gia bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Các thành viên đoàn giám sát cũng đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đẩy nhanh các giải pháp, tránh để khiếu kiện lâu dài.

Thực hiện : Tùng Dương Khắc Phục Dương Dung

quảng cáo