Hơn 48.000 doanh nghiệp hoạt động lại trong 8 tháng đầu năm

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam ghi nhận hơn 149.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, số doanh nghiệp đăng ký mới và quay lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt mức kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay với 149.500 doanh nghiệp, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là tăng hơn 48,3%, trong đó lĩnh vực bán buôn, bán lẻ sửa chữa ô tô quay lại hoạt động nhiều nhất, tiếp đến là dịch vụ lưu trú và ăn uống; dịch vụ việc làm, du lịch cho thuê máy móc, thiêt bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam