Hơn 600 đại biểu tham gia Diễn dàn kinh tế Việt Nam lần thứ 4

Ngày 05/06, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Phiên toàn thể - tọa đàm cấp cao Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 với chủ đề “Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập kinh tế sâu rộng trong tình hình mới”.

Phát biểu khai mạc tại phiên toàn thể, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, sau 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát triển ấn tượng với những kết quả nổi bật. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 189/193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, trong đó có quan hệ Đối tác chiến lược và Đối tác toàn diện với 30 nước. 

Về tổng thể cho thấy, nền kinh tế Việt Nam hội nhập cao, có độ mở lớn nhưng lại tập trung vào một số ít thị trường và cơ cấu thiếu bền vững dẫn đến bị phụ thuộc, nhất là các ngành công nghiệp, nông nghiệp, trình độ khoa học công nghệ.

Ông TRẦN TUẤN ANH - Trưởng Ban kinh tế Trung ương: “Để trở thành nước phát triển, thu nhập cao, nhiệm vụ cấp thiết có tính then chốt, nhất quán và lâu dài là phải xây dựng nền kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế”.

Tại diễn đàn, hơn 600 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, chuyên gia, nhà khoa học đã thảo luận và đánh giá, dự báo diễn biến kinh tế quốc tế, các xu hướng mới trên thế giới sau đại dịch Covid-19 trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kinh tế số, dịch chuyển chuyển cung ứng toàn cầu; những cơ hội, thách thức cho nền kinh tế Việt Nam; tận dụng cơ hội để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; kiến nghị các giải pháp khơi thông nguồn lực, phát huy hiệu quả nguồn lực cho tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.

Thực hiện : Quang Duy - Huỳnh Tiến