Hơn 6.000 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm trong nửa đầu năm

Chiều 8/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc hợp ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm. Tại cuộc họp, các cơ quan nhận định an toàn thực phẩm vẫn là vấn đề nóng, song cơ chế thanh tra kiểm tra hiện nay còn 1 số vướng mắc.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành y tế đã kiểm tra gần 251 nghìn cơ sở, phát hiện hơn 40 nghìn cơ sở vi phạm, chiếm 16,1%. Trong đó đã xử lý hơn 6 nghìn cơ sở, tăng so với cùng kì năm ngoái hơn 5%. Số tiền phạt thu được là 24,73 tỷ đồng. Cùng với ngành y tế, các cơ quan liên quan thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công thương, bộ công an cũng đã phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều sai phạm.

Tuy nhiên, còn có 1 số vấn đề bất cập tại Nghị định 15 khiến việc quản lý an toàn thực phẩm gặp khó khăn. Cụ tể, phương thức quản lý chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp được tự công bố sản phẩm và sản xuất, kinh doanh ngay sau khi tự công bố mà không cần có ý kiến của cơ quan quản lý. Tuy nhiên một bộ phận đã lợi dụng cơ chế để công bố sản phẩm mà không gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý, thậm chí công bố không đúng, không đủ, không công bố sản phẩm mà mình kinh doanh,… Bên cạnh đó, không có quy định thu hồi giấy chứng nhận đăng kí bản công bố, tự công bố. 

Đỗ Minh -

Minh Quốc