Hơn 6.300 công trình chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào sử dụng

Theo Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Chính phủ đã nghiêm túc chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy năm 2022. Tuy nhiên, vẫn có hơn 6.300 công trình chưa được nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy đã đưa vào sử dụng tại nhiều địa phương.

Từ 10/2021 đến hết tháng 9/2022, Bộ Công an đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp, hoàn thành nhiều nhiệm vụ trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ mà Quốc hội giao. Bộ Công an tổ chức tổng kiểm tra, rà soát trên toàn quốc đối với các cơ sở đông người, khu vực có nguy cơ cao về cháy, nổ, nhất là cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar… Kết quả, đã xử phạt hơn 12.900 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC, tạm đình chỉ hơn 1.200 trường hợp, đình chỉ hoạt động hơn 1.000 trường hợp. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với Bộ Xây dựng xử lý, yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành việc nghiệm thu về PCCC đối với hơn 1.700/8.100 công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, một số chủ đầu tư chấp hành chưa tốt, thậm chí không chấp hành quy định của pháp luật về PCCC. Cụ thể, có 6.392 công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng tại 52 địa phương.

Thực hiện : Khắc Phục Quang Sỹ