Hơn 70 tuổi có thể tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Hơn 70 tuổi, nếu vẫn đủ sức khỏe, tiêu chuẩn vẫn có thể tham gia Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đây là nội dung đã được Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 15/11.

Trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định độ tuổi tối đa của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở để bảo đảm điều kiện sức khỏe thực hiện nhiệm vụ, Thường trực Ủy ban đã chỉnh lý để quy định rõ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia là từ đủ 18 tuổi đến 70 tuổi. Trường hợp từ 70 tuổi trở lên mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an cùng cấp.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng chỉnh lý quy định trình độ văn hoá của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên. Đối với khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có thể tuyển chọn người đã học xong chương trình giáo dục tiểu học.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục -

Quang Sỹ -

Anh Đức